Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2015 weergeven

Bühne: het jaar waarin Aspekt 20 jaar bestond - onverbeterlijk optimisme of realisme?

Bühne werd dit jaar stevig op de kaart gezet door de verschijning van een voor- en najaar nummer. Beide nummers werden enthousiast ontvangen, vaak juist vanwege de niet door een label gehinderde heterogeniteit van de bijdragen. Bühne is en blijft een initiatief van Perry Pierik, historicus en directeur/uitgever van uitgeverij Aspekt, die dit jaar 20 jaar bestond.

Het is zeker geen sinecure om een literair/cultureel tijdschrift in de lucht te houden, maar Pierik heeft voor hetere vuren gestaan. Onverbeterlijke optimist als hij is, dragen er in de afgelopen jaren vele reeksen en projecten zijn stempel, onder meer de reeksen Bulletin Eerste- en Tweede Wereldoorlog en een reeks inleidende deeltjes over de Tweede Wereldoorlog en aanverwante thema's... Dat optimisme over te realiseren projecten soms een pas op de plaats moet maken door een noodzakelijke tegenhanger - realisme - mag de pret niet drukken. Misschien moet je als uitgever wel altijd blijven dromen... Over hele mooie projecte…

Diepgang en kleurrijke diversiteit: het vierde nummer van Bühne

In het komende nummer van Bühne maart/april 2016  wisselen diepgang en kleurrijke diversiteit elkaar weer moeiteloos af.  Hilarisch is het korte verhaal van Maran Olthoff die, op zoek naar een adres, terechtkomt in een plechtige uitvaart. Voor diepgang zorgt onder meer Jan Kleefstra  met een essay over Samuel Beckett. Alfred Krans schreef een interessant artikel over de visie van Hermann Hesse op religie. Over religie gaat ook het inleidende gedicht van historicus/uitgever Perry Pierik, waarin de vraag centraal staat of religie nog een antwoord kan geven op de huidige gewelddadigheden. Hans Dütting is weer van de partij met een verhaal waarin het draait om liefde, en niets anders.
Voor 9.95 euro bent u kortom in het nieuwe jaar weer verzekerd van inspirerend leesvoer!


De Nederlandstalige Parnassus: voorspelbaar of prikkelend?

Literatuurpausen van weleer: Menno ter Braak, Simon Vestdijk en Edgar du Perron (foto: DBNL)
In het recente nummer van Bühne vraagt Bart Haers zich in een prikkelend essay af of, en in hoeverre, het zogenoemde vulgair-Marxisme, waarmee hij doelt op de politiek correcte flank ter linkerzijde van het politieke speelveld, niet in hoge mate invloed uitoefent op smaak en voorkeuren van de literaire elite. Waarmee gedoeld wordt op degenen die meedraaien in de wereld van het recenseren en in het literaire prijzencircus.


Het is een vraag die van tijd tot tijd de kop opsteekt: ofwel binnen een filosofisch debat, waarbij filosofen als Pierre Bourdieu van stal worden gehaald - met achterliggend de stelling dat smaakvoorkeuren sociaal  voorspelbaar zijn - ofwel via meer alledaagse kanalen. In dat geval draait het meestal om de vraag of een bepaald milieu van smaakmakers niet aan vernieuwing toe is.
Wat de uitkomst ook is: dergelijke discussies zijn prikkelend omdat de literatuur en vooral de sma…

De aanstekelijkheid van literaire reizen of de wandelwegen van Trakl

In het derde nummer van Bühne weet de auteur/literair journalist Ezra de Haanons geboeid te houden door middel van drie reisverhalen, waaronder één in de voetsporen van de apotheker en dichter van het expressionisme Georg Trakl (1887-1914) in het Oostenrijkse Salzburg:


'Gross sind die Städte aufgebaut Und steinern in der Ebene, Aber es folgt der Heimatlose Mit offener Stirne dem Wind, Den Bäumen am Hügel...
Een lachebekje was Trakl niet, dat wordt ons duidelijk...'Via de Döllerer Gässchen kom ik aan op Waagplatz 1a, waar de Forschungs- und Gedenkstätte der Salzburger Kulturvereinigung is ondergebracht', aldus Ezra de Haan. 'In hetzelfde gebouw waar Georg Trakl op 3 februari 1887 werd geboren als vierde kind van Tobias en Maria Trakl. (...) Ik loop over de binnenplaats en probeer mij een voorstelling te maken van Trakls jeugd. Het gedicht Die schöne Stadt dat de wand van een van de panden siert, helpt mij daarbij. Knaben spielen wirr von Träumen/Abends leise dort am Br…

Bühne onder de loep genomen

In Civis Mundi van 29 november gaat Prof. dr. Wim Couwenberg uitvoerig in op het derde nummer van Bühne, dat deels is gewijd aan het twintigjarig bestaan van Aspekt. Reden voor Couwenberg om een beschouwing te wijden aan zowel Bühne als de initiatiefnemers erachter: Aspekt redactioneel en de uitgever Perry Pierik, waarover hij meldt:
'(...) het [valt] op dat de uitgever als auteur zelf ook bijzonder actief is. Als gepromoveerd historicus heeft hij zich met zijn publicaties ontwikkeld tot een specialist op het terrein van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het interbellum en daarmee samenhangende gebeurtenissen. Dat is ongetwijfeld een vrij zeldzaam fenomeen. Voor de ondernemingszin, de culturele inspiratie en intellectuele energie die aan dit alles ten grondslag ligt, verdient deze schrijvende uitgever alleszins een groot compliment'.
Evenals de uitgeverij presenteert Bühne zich als bolwerk van geestelijke vrijheid, dus zonder linkse of rechtse voorkeuren of prioriteiten. Het w…

Het verlangen van Nelleke Viëtor

Nelleke Viëtor heeft na een werkzaam bestaan als medisch sociaal werker gestaag een heel oeuvre opgebouwd. Titels als De schim van Daniël, Een nieuw huis en Maria's thuiskomst vinden ook via de bibliotheken een weg naar een vaste schare fans.

Gevoelens binnen relaties als er zich barsten in het bestaan aftekenen vormen haar thema's, maar ook gevoelens als zodanig onderzoekt ze, zoals ons begrip van 'verlangen'. Over verlangen schreef ze:

'Ik las eens ergens de vraag: wat vindt u de mooiste woorden in de Nederlandse taal? Mijn antwoord was: hoe ik ook pieker en hoe ik ook peins, ik kom steeds weer terug bij slechts één mooi woord in onze taal. (...)... een woord dat mijn leven omspant, bij mijn leven hoort en een begrip is geworden, mij is gaan vergezellen.... is verlangen. Verlangen in de betekenis van het onovergankelijke werkwoord dat Van Dale: 'voortdurend vervuld zijn van begeerte naar' noemt. ... Zonder verlangen ben ik nooit geweest, zonder weemoed om…

Garnalen eten met Roald Dahl

In het voorjaarsnummer van Bühne memoreert Maran Olthoff haar herinneringen aan Roald Dahl als zijn vaste redacteur voor Nederland. Over een diner bij hem thuis, waarbij er garnalen werden gegeten, vertelt ze het volgende:

'Let op hoe ik die garnalen eet', fluisterde Dahl tegen Maran. 'Kijk, zo doen wij dat in Noorwegen'. Hij nam een garnaal en vermaalde die helemaal, met schild en alles wat er nog op en aan zat, tussen zijn tanden. 'Zie je, zo doe jij dat ook. Ze zijn zo goed gegrild dat ze juist lekkerder zijn, crispy, wanneer je ze helemaal opeet. En dan moet je zo meteen die man tegenover je zien, en de anderen...'

Daarop verbazen ze het gezelschap en had Roald Dahl grote lol.

Meer van deze herinneringen in het tweede nummer van BühneFoto: jaren '70, Dahl op bezoek in Nederland bij uitgeverij De Fontein. v.l.n.r. Wim Hazeu, Roald Dahl, Liccy, de echtgenote van Dahl en Maran Olthoff

Preview: Bühne verwelkomt Reindert Brongers, Jan Menting, Jan Kleefstra e.a.

In het komende maart/aprilnummer 2016 komt Reindert Brongers met een drieluik korte verhalen  - Hans Dütting tekende weer in voor een gedicht in vertaling en een kort verhaal rond het thema 'liefde'-
de dichter en essayist Jan Kleefstra diende zich aan met een aantal gedichten én een essay met de intrigerende titel 'Een decimeter van het land'. Sharmeen Boedhoe komt deze keer met een short story: 'Dansen met de dood'. Jan Menting leverde voor het vierde nummer van Bühne het verhaal 'Time out' in. Bühne 4 belooft weer een interessant en afwisselend nummer te worden!
               Reindert Brongers
                                                Jan Menting
Liefdesgeluk, spel en dichter

Liefdesgeluk, spel en dichter Ware liefde en poëzie dichtkunst en het beminnen heeft men van nature in zich leren laat het zich niet. Wilt  u met macht beginnen? Kent u niet het lange wachten op het toeval van de speelkaarten? In het spel is het net als bij dichten, ijver toepassen heeft geen zin. Want het heeft allemaal zijn eigen wil. Wilt u goede verzen brengen, zal het geluk u moeten toelachen, geloof niet dat het zich laat afdwingen niet dat een heethoofd het zal maken, noch dat een stijfkop het zal lukken. Lope de Vega, in een vertaling van Hans Dütting - voor Bühne 3 

Bühne: kleurrijk en betrokken

Vanaf het eerste nummer verrassend door de diversiteit! Vaste rubrieken 'locatie' en 'selfie', essays over non-fictie boeken, poëzie en korte verhalen van uiteenlopende auteurs wisselen elkaar af.

Bestellen kan via uw boekhandel, bol, of middels een mailtje naar info@uitgeverijaspekt.nl

9.95 euro per nummer

Enkele auteurs in het derde nummer van Bühne: kleurrijk en betrokken

Bert van Nieuwenhuizen: trouwe auteur vanaf het eerste uur van Aspekt Ezra de Haan/Peter de Rijk, een literaire duizendpoot, staat garant voor pakkende reisverhalen Ben Borgart eind jaren '70, waarin het verhaal 'Madonna des fleurs' zich afspeelt in het Waalse dorpje Remersdael Hans Dütting is vanaf het eerste nummer een fan van Bühne: in het derde nummer weer een door hem vertaald gedicht en een verhaal over liefde en melancholie 

Bart Haers over het derde nummer van Bühne

"Een van de mooie topics van het literaire magazine is de idee dat auteurs naar eigen inzicht kunnen schrijven en dat kan over een locatie, zoals in dit nummer de brieven aan André Kuipers door Henk Weltevreden."

Naar pagina recensies & publiciteit voor een bespreking van het derde nummer van Bühne door Bart HaersUitgeverij Aspekt 1995 2015 in beeld

Zie ook interview met Boekblad op:

www.letterenvoorbuhne.blogspot.nl/p/recensies.html

Het september/oktobernummer van Bühne is verschenen!

Bühne 3, september/oktobernummer is vanaf heden te bestellen voor 9.95 euro via uitgeverij Aspekt, via uw vertrouwde boekhandel en via bol.com. 140 pagina's poëzie, korte verhalen, prikkelende artikelen: over twintig jaar Aspekt uitgeverij, reisverhalen, essays. Kleurrijk en betrokken!Perry Pierik over twintig jaar uitgeverij Aspekt: 'Wat woorden betekenen'Bart Haers vanuit Brugge met een prikkelende polemiek over de stand van zaken in de Nederlandse letteren en "de invloed van het vulgair-Marxisme"
Marlène Hommes met een fijngevoelig verhaal over ouder worden en Margreet den Buurman over Thomas Mann en de Pringsheims
Henk Weltrevreden met een brief aan André Kuipers in de ruimte, en vele anderen die meewerkten aan het derde nummer van Bühne!


Recensie-exemplaren en/of overig:

info@uitgeverijaspekt.nlBert van Nieuwenhuizen: gedreven engagement en opbouwende kritiek

De auteur Bert van Nieuwenhuizen zal men hoogstzelden kunnen betrappen op harde woorden. Integendeel. Kritiek is bij hem opbouwend, al is hij natuurlijk niet heilig. Maar vele beginnende auteurs heeft hij door opbeurende woorden moed ingesproken.

Na zijn loopbaan als journalist, hoofdredacteur Opinie van het Utrechts Nieuwsblad, kreeg Bert van Nieuwenhuizen volop tijd om zich te richten op onderwerpen die hem sinds lang bezighielden: onder meer de rol van koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog, en die van Juliana - hij ziet haar als een veelvuldig onderschatte persoonlijkheid. Vele boeken van zijn hand rolden intussen van de persen. In het derde nummer van Bühne richt hij zich met een laudatio in de vorm van een brief aan zijn uitgever, Perry Pierik.


Een greep uit de titels van Bert van Nieuwenhuizen 

Nog even op de staart trappen: Bühne 3 komt eraan

.... En dan ineens kan er het bericht komen: 'o, ja... het is al onderweg'... Wie weleens een dagje meeloopt op de uitgeverij of wie met zijn neus in de boter valt bij een bezoek weet: iedere dag loopt anders dan gedacht. Op de foto's boven worden hele stapels verzendklaar gemaakt voor allerlei redacties. We zien dat de najaar catalogus van Aspekt min of meer een verwijzing behelst naar Bühne 3 - of andersom -  want de omslagen zijn gelijk. Over twintig jaar Aspekt ook op: https://youtu.be/kNphYYnlUzs

De oogst: Bühne 3

Tijdschrift Bühne, dat al een weg heeft gevonden naar vele lezers, kan putten uit een rijke bron: namelijk uit auteurs en boeken die zich altijd weer aandienen bij Aspekt én uit wat daaruit voortkomt - dagresten, mijmeringen, wat overblijft maar niet kan of mag blijven liggen, noem het innerlijke noodzaak van getalenteerde mensen die ook weten door te zetten.

De foto hierboven is hier stille getuige van: een klassieker, Hugo von Hoffmannsthal in een bijzonder uitgaafje bij Aspekt, een glossy door Gregor Dijkhuis, die een historische studie behelst over Keizer Frederik IIe van Duitsland, die heerste van 1194 - 1250, een nieuw deel in de historische reeks over de Tweede Wereldoorlog door Perry Pierik - en een roman van Jan Menting - een bevlogen verteller vol enthousiasme. Plaats dus voor degelijke klassiekers, voor bijzondere historische studies, soms uit onverwachte hoek, voor de publieksvriendelijke uitgaafjes en voor bevlogen vertellers.

In Bühne 3 wordt plaats ingeruimd voor twint…

Michaël Slory door de ogen van Ezra de Haan

In zijn laatste boek Zoeken naar Slory, een reis door verrassend Suriname, treedt Ezra de Haan - pseudoniem voor Peter de Rijk - moeiteloos in de voetsporen van degenen die de beste traditie van het reisverhaal koesteren. Dat wil zeggen dat het verhaal iets unieks, eigens krijgt doordat het een geheel eigen weg volgt: een land en zijn bewoners door de ogen van de auteur. Cees Nooteboom en Adriaan van Dis beoefenen dit genre met verve en De Haan schaart zich onder hen.

Zo kan het dat de Surinaamse schrijver en dichter Michaël Slory een heel eigen, en ander beeld oproept dan het officiële, publieke beeld van hem.


Slory - geboren in 1935, woonde een lange periode in Nederland, waar hij Spaans studeerde. Terug in Suriname ontving hij in 1985 de Surinaamse staatsprijs voor literatuur. De Slory die Ezra de Haan na een lange en afwisselende reis ontmoet is een persoon die een slordig leven leidt, maar zo lijkt te moeten leven om zijn schrijverschap te kunnen blijven koesteren.

In Bühne 3 k…

Stille sporen van Marlène Hommes

Marlène Hommes, (Maastricht, 1941), is zo'n vrouwelijke auteur die stil maar gestaag een oeuvre heeft opgebouwd. Ze schrijft gedichten, korte verhalen en romans. Uit sommige titels blijkt een terugkerend thema, dit binnen een beschouwelijke, filosofische kijk op de mens in, en met de natuur. In Cirkels in het zand, Sporen in het krijt, De bestemde tijd en Het einde van de tijd zien we dat de gedachten van Hommes dwalen langs de tijd, en wat een mensenleven daarin of daarmee vermag.
Haar gedichten en verhalen zijn hier stille getuigen van, zoals in het gedicht Sporen in het krijt:


'Over de schaarse bossen
van het heuvelland daalt
een schaduw neer,
bronsgroen eikenhout
is weggeslagen in de tijd.

Geen nachtegaal
zingt nog een lied,
waar zwarte kraaien
hen verdrijven
en mensen roofbouw plegen.' (...)

Lees het hele gedicht in Bühne 3, waarin Marlène Hommes ook met een kort verhaal komt.
Ben Borgart en de kleine geschiedenis naast de grote

Remersdael in het Belgische Fouron, (Waals) of Voeren, (Vlaams), was in de jaren '70 een Franstalig gehucht waar op een dag de taalstrijd tot een kookpunt kwam. Ben Borgart woonde daar in die periode met zijn toenmalige vriendin. Wie zijn verhaal leest over de dag waarop het dorp massaal op de been kwam om weerstand te bieden aan een aanval van de naburige Flaminganten, vergeet daarbij zeker de zelfgemaakte bloedworst van de buurman niet...Madonna des Fleurs van Borgart verschijnt binnenkort in Bühne 3.

Ben Borgart is een observator pur sang, die de lezer ervan bewust maakt dat in het alledaagse altijd wel een onverwacht verhaal schuilt...

Madonna des Fleurs....Een boekenstalletje in Winchester

(foto: Ezra de Haan)

We zien hier de auteur in Winchester, voor een boekenstalletje bij de Kathedraal aldaar, waar een plakkaat is gewijd aan Jane Austen. In de voetsporen van Keats, wordt hij onvermijdelijk naar het stalletje getrokken en naar meer: lees de lezenswaardige reisverhalen van Ezra de Haan in het komende nummer van Bühne!

Alvast bestellen? Dat kan via info@uitgeverijaspekt.nlEen dag op de uitgeverij

(foto kantoor Aspekt: Irma Lohman)


Even het hoofd schuin houden om te zien of u ertussen staat....Kent u haar niet van gezicht, dan heeft u vast weleens haar stem gehoord: Sylvia Kamerbeek, de stressbestendige, altijd goed gehumeurde spil in het kantoor van uitgeverij Aspekt. Geen dag is hetzelfde en iedere dag is er wel een verrassing: zaken die moeten worden opgelost of zaken te vieren. In U heeft het morgen in huis geeft Sylvia Kamerbeek in het derde nummer van Bühne een levendig verslag van zo'n dag: de mailbox stroomt vol nadat een Aspekt boek besproken is bij De wereld draait door en intussen moeten de lopende zaken ook worden afgehandeld.(Iets te vieren bij Aspekt - foto: Mirjam Bosveld)

Bert van Nieuwenhuizen en zijn gepeperde lofprijzingen

Het is de verdienste van de auteur en voormalig hoofdredacteur Opinie van het Utrechts Nieuwsblad Bert van Nieuwenhuizen dat hij het publieke beeld van koningin Juliana heeft genuanceerd. Zijn boek over haar kreeg de ondertitel mee "een onderschatte vorstin". Juliana werd nogal eens als onnozel en bovendien een aanhangster van de wichelroede mystiek terzijde geschoven. Bert van Nieuwenhuizen heeft haar veelzijdigheid een plaats willen geven.
Zijn monografie over koningin Wilhelmina draagt daarentegen de ondertitel "vorstin op een te hoog voetstuk". Van Nieuwenhuizen heeft zeker bijgedragen aan het debat over haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als Bert van Nieuwenhuizen kritiek heeft verhult hij dit niet, met dit verschil dat hij het beargumenteert. Bühne is dan ook trots op zijn lofprijzing voor uitgeverij Aspekt, dat zijn twintigjarig bestaan herdenkt met een aantal bijdragen. Van Nieuwenhuizen benadrukt nog eens dat Aspekt in die jaren een fonds heeft wete…