Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2018 weergeven

Antoine Baars en de moed om kwetsbaar te zijn

Antoine Baars, (1942, Geertruidenberg),is zeker geen onbekende voor vaste Bühne lezers. Naast schrijver van proza, publiceert hij met enige regelmaat gedichten. Opmerkelijk aan Baars is dat hij zijn brood verdiende in het zakenleven - hij zwaaide lang de scepter over een familiebedrijf dat bioscopen exploiteerde - om pas daarna de pen ter hand te nemen. Talent is niet iets dat opeens gebeurt - hij moet altijd ook geschreven hebben.

Baars schreef een 'Aäron trilogie' waarin een mix van "fantasie, geschiedenis en moraal", aldus Baars zelf. Wat op de voorgrond treedt in zijn gedichten is onbevangenheid - hij stelt zich kwetsbaar op, houdt zich wél bezig met de vorm, maar een boodschap - of een ingeving -  lijkt voorop te staan. Regelrecht ontroerend is zijn gedicht op de dood van een kind:

Geschiedenis van een kanjerketting

Er biggelt een warme, bittere traan
wanneer zij naar de ketting wijst
gisteren nog pas ingelijst
we moesten hem laten gaan.

Zenon was slechts zeven
w…

Van de redactie: een mooi Bühne jaar

Kerst is de tijd van de lijstjes en overzichten, die van de redactie van Bühne niet uitgezonderd.
Bühne, het literair/culturele tijdschrift van Aspekt, verschijnt nog steeds op papier, en wel in bewaarnummers van rond de 150 pagina's. Dat is op zich al bijzonder in de huidige tijd. Volgend jaar bestaat Bühne alweer vijf jaar - een periode die met twee nummers per jaar lijkt omgevlogen.

Sinds 2017 komen daar ook nog de Bühne specials bij, een bijzondere uitgave rond één auteur - een reeks op zich.

Twee nummers verschenen in 2018 rond de specials: een themanummer over - en met Robert Jan Blom en een Anton Verwey - nummer, die in de eerste plaats kunstschilder is, en daarnaast ook schrijver.
Zonder samenwerking gaat het niet: Margreet den Buurman verzorgt de jaarlijkse twee Bühnes, Mireille Bregman is verantwoordelijk voor de specials. Sylvia Kamerbeek van Aspekt regelt van alles rond het verschijnen van de nummers en Bert van Galen maakt zich sterk voor Bühne door ruimte te bieden i…

Mooie presentatie van het negende Bühne nummer & vooruitblik

Het kan de vaste volgers van Bühne op facebook niet zijn ontgaan: de presentatie van het negende nummer van Bühne in de OBA aan het Roelof Hartplein was een groot succes. De presentatie werd verzorgd door Bert van Galen, een vertrouwde stem bij AmsterdamFM. Er werden verhalen voorgelezen, gedichten voorgedragen en ook spraken sommigen over drijfveren, leven, werk en over wat nog in de pen zit. Het was alweer de derde keer dat een Bühne nummer in de OBA feestelijk ten doop werd gehouden.

Aardig aan de middagen is dat de gewone bezoekers in- en uit blijven lopen...ze luisteren mee... sommigen gaan verder met hun eigen plan. Dat brengt een levendige sfeer.
Een video opname van de middag is te zien via de facebookpagina van Bühne
->->-> facebookpagina van Bühne

Vooruitblik naar het voorjaarsnummer
De Bühne redactie verwelkomt Ilona Verhoeven en Joost van Santen

Ilona Verhoeven is behalve veel meer kunsthistorica. Van haar verscheen recent In het licht dat gaat over beeld en verha…

Poëzie in Bühne: Rense Sinkgraven

Voormalig Groninger stadsdichter Rense Sinkgraven is ook op het spoor van Bühne gekomen en leverde een aantal gedichten in voor het voorjaarsnummer 2019, alweer het tiende nummer van Bühne. Sinds het verschijnen van het eerste nummer in het najaar van 2014 is Bühne een geliefd podium voor aankomende, en meer gevestigde dichters - onder meer Marlène Hommes, Hans van Willigenburg en Antoine Baars sturen met enige regelmaat werk op. Ieder nummer opent ook met een gedicht....een tijdschrift is bij uitstek geschikt voor poëzie - dat werkt als zout in gerechten.

Rense Sinkgraven, (1965), studeerde filosofie in Groningen. Hij debuteerde als dichter in 2005 met de bundel Bombloesem en tussen 2007 en 2009 was hij stadsdichter van Groningen. Een bundel die later verscheen heeft de tot de verbeelding sprekende titel Liefde is voor feestdagen. Voor de helaas te vroeg overleden Menno Wigman dichtte hij het volgende:

Kom hart
voor Menno Wigman

Ik dacht aan je gedicht over mevrouw P.
Ik dacht nu lig…

Bij het najaarsnummer van Bühne, redactioneel

Metropolis

Mensen zijn
het cement
tussen
steen en staal

Ontsnappen
aan de kilte
huiverend
bij elkaar

Metropolis
omarm mij

Het openingsgedicht voor deze Bühne door uitgever/historicus/auteur Perry Pierik lijkt associatief tot stand gekomen - leidend artikel van dit nummer is immers dat van
Dorian d 'Oliveira over de Duitse expressionistische film. Op het omslag van dit nummer prijkt een bewerking van de orginele poster uit 1927 van de film Metropolis. De film schetst bovenal een kil toekomstvisioen in een periode waarin steen en staal oprukten in de samenleving.

Enigszins verlaat, maar nog vóór de feestdagen...verschijnt komende week het negende Bühne nummer. En vanuit de gedachte dat alles wat op zich laat wachten de moeite waard is, zal de inhoud veel goed weten te maken. In het redactioneel:

'Net als destijds in het spraakmakende blad Weltbühne is ook bij Bühne het verleden nimmer ver weg. "Tegen het vergeten", noemde wijlen Bart Tromp dit. Terwijl het heden onvermo…

Annabel Junge over Nellie Bly - de vrouw die als journalist opmerkelijke prestaties leverde

Nellie Bly (1864-1922) trok de aandacht van de hoofdredacteur van de Pittsburgh Dispatch George Madden, toen ze een vurig commentaar schreef op een zeer vrouwonvriendelijke column in de bewuste krant. Dat werd het begin van haar carrière als verslaggeefster. En niet zomer een journalist. Zij werd de wegbereider van de onderzoeksjournalistiek. Zo deed ze onderzoek naar vrouwelijke fabriekarbeiders en durfde ze het aan om door undercover te gaan in een psychiatrisch ziekenhuis, mogelijke wantoestanden te onderzoeken. Ze maakte een reis om de wereld in 72 dagen, waarmee ze bekendheid verwierf. Tijdens die reis ontmoette ze Jules Verne - de auteur van 'De reis om de wereld in 80 dagen.'

Vanwege haar huwelijk trok ze zich terug uit de journalistiek en ging in het zakenleven. Tot haar faillisement. Dat werd de terugkeer naar de journalistiek. Nellie Bly werd de eerste vrouwelijke oorlogsverslaggeefster. Daarvoor bivakkeerde ze tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het oostfront. Voor …

Klein monumentje voor sterke vrouwen: Maria Janssen over de Japanse bezetting

Van Maria Janssen verscheen dit jaar De eeuw van mijn moeder en het maakt misschien dat zij opgetekende verhalen uit de tijd van haar moeder ook in Bühne wil doorgeven. Het is een mooi monumentje wat zij inleverde voor een komend nummer. Inhakend op het thema van 2018 van de herdenking van de bevrijding in voormalig Ned. Indië - ieder jaar op 15 augustus - memoreert zij hoe fundamenteel de vrouwen- en moederrol was tijdens de Japanse bezetting.
Gij en wij saam...
Wie is zo sterk, dat hij de chaos temt? Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen?
Niet wij: maar juist daarom voelen wij ons voorbestemd Tot rusteloos pogen. Gij en wij saam, wij moeten doen, Niet overwijs, niet over-koen, Naar ons vermogen. Wie waarlijk leeft, heeft in zijn hart een onvernietigbare veer, Een stille kracht, die iedere weerstand tart.
(bron: gedichten.nl)
Uit deze eerste strofen van een gedicht van Albert Verwey, (1865-1937), is het herdenkingsthema gekozen: 'Een stille kracht, die iedere weerstand tart'. Twee…

Special: Anton Verhey

De kunstschilder/schrijver, (1938), Anton Verhey is dit jaar 80 jaar oud geworden - een van de redenen om hem te eren met een special van Bühne. Een andere reden zou kunnen zijn dat hij met zijn werk in Nederland een geheel eigen plaats inneemt als een dubbeltalent, want schrijven doet hij ook. Maar er is meer aan de hand met zijn werk - hij zet als het ware een achttiende- en begin negentiende eeuwse traditie voort door het tekenen en schilderen van oorlogsomstandigheden. In vroeger tijden ging er een tekenaar mee naar het front en ook werden omstandigheden van de bevolking in oorlogstijd zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Met het introduceren van fotografie voor meer bredere doeleinden dan alleen in portretstudio's en vooral toen de film zijn intrede deed, raakte het gevaarlijke en omslachtige tekenen op locatie in onbruik. Maar men ziet: altijd is er iemand die een traditie oppakt en weet voort te zetten.
In deze Bühne special ruime aandacht voor leven en werk van Verhey, die…

Marlène Hommes over inperking en bevrijding

Wie in Bühne het werk volgt van Marlène Hommes, (Maastricht, 1941), weet dat het vaak bij haar gaat over vrijheid zoeken, bevrijding willen ook, vanuit een gevoel dat een personage heeft ingeperkt te worden, zowel door een eigen innerlijk, als van buitenaf, soms door een agressor. Het levert mooi, gelaagd proza op en ook gedichten rond dit thema. Voor Bühne leverde Hommes een aantal gedichten in waarin dit weer duidelijk zichtbaar is:

Laat me gaan

Laat me gaan; daar
waar de einders zijn
en vlammend licht
de grens bepaalt.
Stralen rood en violet
scheidslijn van twee dimensies.

Laat me een brug slaan
naar hogere sferen
en Cheiron smeken zich
te verbinden met de aarde
haar te genezen van wreedheid
misbruik en geweld.

Laat me gaan
om helende krachten
te verspreiden
een fakkel te ontsteken
de duisternis te omhelzen
waarin het licht verborgen zit.

De 'ik' in dit gedicht kan op de een of andere manier, door innerlijke remmingen of door iemand anders, niet weg. Vrijheid wordt gezocht teneinde helende k…

Binnenkort verschijnt.....Bühne 9 - voor de auteurs

Welke auteur kent de zinsnede niet? "Binnenkort verschijnt..." ...En dan moet er toch nog een hoop gebeuren...! Ook logistiek - drukproefcorrecties, omslagontwerp...aan de kant van de uitgeverij is het soms een logistiek gevecht om voorrang...'ja maar mijn presentatie is....'...U raadt het: Bühne 9 - het najaarsnummer, heeft vertraging opgelopen.

Dit najaar staat Aspekt weer op de boekenbeurs in Antwerpen: dat is één gigantisch boekenfeest in de Expo hallen...een presentatie - met verkoopmogelijkheid - zoals dit helaas in Nederland niet meer is...Wie herinnert zich nog de tweejaarlijkse breed gebrachte perspresentaties...vroeger in de Beurs van Berlage, ook wel in de RAI...waar tout publicerend Nederland op af kwam...óók stagiaires en mensen die in het boekenvak werden opgeleid...Daar kwam een periode Manuscripta voor in de plaats. De filosofie daarachter was dat het gewone leespubliek meer moest participeren in wat er zoal verscheen..een soort Antwerpen expo op kle…