Bühne onder de loep genomen


In Civis Mundi van 29 november gaat Prof. dr. Wim Couwenberg uitvoerig in op het derde nummer van Bühne, dat deels is gewijd aan het twintigjarig bestaan van Aspekt. Reden voor Couwenberg om een beschouwing te wijden aan zowel Bühne als de initiatiefnemers erachter: Aspekt redactioneel en de uitgever Perry Pierik, waarover hij meldt:

'(...) het [valt] op dat de uitgever als auteur zelf ook bijzonder actief is. Als gepromoveerd historicus heeft hij zich met zijn publicaties ontwikkeld tot een specialist op het terrein van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het interbellum en daarmee samenhangende gebeurtenissen. Dat is ongetwijfeld een vrij zeldzaam fenomeen. Voor de ondernemingszin, de culturele inspiratie en intellectuele energie die aan dit alles ten grondslag ligt, verdient deze schrijvende uitgever alleszins een groot compliment'.

Evenals de uitgeverij presenteert Bühne zich als bolwerk van geestelijke vrijheid, dus zonder linkse of rechtse voorkeuren of prioriteiten. Het wil een ruimdenkend tijdschrift zijn.

Lees het hele artikel via onderstaande link:Zie ook pagina recensies op deze site


Populaire posts