Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2016 weergeven

Nikolai Berdjajev: een negentiende eeuwse denker die beroemd werd in de twintigste eeuw

Bijzonder voor het najaarsnummer van Bühne is een essay van de Kortrijkse bibliothecaris en publicist Pieter Jan Verstraete over Nikolai Berdjajev, (1874-1948). Hij wijdde zijn leven aan het bouwwerk van zijn filosofie, dat het Marxisme in zijn pure, theoretische vorm als basis had, aangevuld met de nieuwe westerse filosofieën in zijn tijd en met godsdienstfilosofie.
Dit streven naar volledigheid maakt van hem een negentiende eeuwer bij uitstek - de periode van de tweede industriële revolutie waarin vele dichters en denkers een antwoord probeerden te vinden op de nieuwe tijd.
In het tsaristische rijk werd de vroege Marxist Berdjajev staatsgevaarlijk gevonden. Hij kreeg een ticket enkele reis Siberië. Onder Lenin en Stalin werd hij een criticaster van de nieuwe Sovjet Unie. Het mag een wonder heten dat hij wist te overleven - dit grotendeels in het buitenland.

Pieter Jan Verstraete, die vele publicaties op zijn naam heeft staan, leverde een interessant artikel van een in onze tijd bi…

Preview: auteursgalerij najaarsnummer Bühne

Een vol en kleurrijk nummer van Bühne staat op stapel voor het najaar: rond de 17 auteurs leverden een bijdrage middels poëzie, korte verhalen, gedichten en soms hilarische schetsen
Waarom dichten? jongste debutante in Bühne - Puck Pierik

Verrassend was al dat Puck Pierik met een foto bijdroeg aan het omslagontwerp van het komende Bühne-nummer in het najaar. Maar nu leverde ze óók een paar gedichten in. De eerste strofe van een van haar gedichten gaat als volgt:
'Als alleen de huls nog leeft daar enkel het hart nog van klopt de inhoud amper nog de nodige vulling geeft als het binnenste zich verstopt....'
Dit gedicht onderging een bewerking en resulteerde in een versie die in Bühne 5 wordt gepubliceerd. "Makkelijk", zullen sommigen denken. "Haar vader is...." We doen dan echter onrecht aan het talent van deze dame, van wie we ongetwijfeld meer zullen horen.
Maar waarom dichten?
'Hij zou komen, verkleed als komeet met een muts vol voorspellingen'
Is de eerste strofe van het gedicht 'Profeet' van Merik van der Torren - ook dit gedicht komt in het vijfde Bühne-nummer
'Goed, het kan niet alleen maar over regen gaan, niet over regen of over schemering of over toen de moeder van W. stoned…

Lancering omslag najaarsnummer - Bühne 5

Foto omslag: Puck Pierik/omslagontwerp: Mark Heuveling voor Aspekt
Het leidende motto van het komende najaarsnummer is kleur en afwisseling - Perry Pierik over Berlijn in een inleidend gedicht -  Berlijn als een kleurrijke, symbool bezwangerde stad die een aanzuigende werking heeft op gelukszoekers en fatalisten.
Bühne 5 staat weer garant voor rond de 150 pagina's leesplezier. Niet alleen Aspekt-auteurs onder wie Ruud Alers, Hans Dütting, Irma Lohman, Celeste Lupus en Reinold Widemann laten zich van hun beste kant zien in het korte verhaal of gedicht, ook auteurs van buiten hebben voor Bühne de pen ter hand genomen: Ezra de Haan, Berthold van Maris en Karel Wasch.
Het vijfde nummer van Bühne belooft weer alles wat we van een literair-cultureel tijdschrift mogen verwachten. Voor de vaste lezers wordt het weer een mooi collectors item!
Verwacht: september/oktober
Voorbestellen: info@uitgeverijaspekt.nl

Marlène Hommes: bespiegeling als métier

Bij Marlène Hommes is een dieptepunt of crisis in iemands bestaan nooit zonder hoop of perspectief. In het verhaal Voorbij de horizon, dat ze inbracht voor het vierde Bühne-nummer, staat de vrouwelijke hoofdpersoon in opperste vertwijfeling aan de branding van de Atlantische kust. Zal ze onderduiken in het water, of kiest ze ervoor om verder te gaan?
'In de loop der jaren had ze beetje bij beetje alles verloren. Vriendschappen, die toch niet zo sterk bleken en gemakkelijk van buitenaf te beïnvloeden, waren niet bestand tegen valse aantijgingen. Groeperingen waarvan ze dacht zielsverwanten te ontmoeten, bleken mensen te zijn die hoofdzakelijk wilden heersen en dingen deden waarmee zij zich niet kon verenigen'.
Keer op keer voelt de hoofdpersoon zich verraden. Op het diepste punt kiest ze ervoor een nieuw leven op te bouwen. 'Voor het eerst kwam ze los van de mensen die haar verstoten hadden en met wie ze zich desondanks verbonden voelde. Nu was ze vrij om haar eigen weg t…