Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2015 weergeven

Marlene Dietrich en Remarque

Remarque was een echte womanizer: wie wist dat hij een langdurige, maar turbulente relatie had met Marlene Dietrich in het Hollywood van eind jaren '30, begin jaren '40?


Foto: Dietrich en Remarque

In zijn artikel in Bühne 2 over Remarque, beschrijft Enno van der Eerden hoezeer Remarque na '33 niet meer onderdak was. Als bestsellerauteur van onder veel meer Im Westen nichts neues - een boek dat nog steeds op leeslijsten staat - maakte hij deel uit van de glamourwereld. Maar door de machtsovername door Hitler was hij zoals veel ballingen zijn publiek en kern kwijt. Een melancholicus die een turbulent bestaan leidde.


La Dietrich met Gary Cooper


Heimwee door Trudy Kunz

"Waar is de sneeuw van december gebleven? dichtte Remco Campert, ze rust in het hart van eertijds. Ach, lief hart van eertijds. Barstensvol sneeuw zit het mijne - sneeuw in allerlei gedaanten, de meeste daterend uit de vroege jaren vijftig."

Zo opent Trudy Kunz haar 'Selfie' - bijdrage in het tweede nummer van Bühne. Kunz koos 'heimwee' voor haar zelfportret, wat misschien veel zegt over het soort schrijver dat Kunz is: filosofisch beschouwelijk, en dan toch aanleidingen in het heden, die teruggrijpen op het verleden.

Er zijn soorten heimwee, vertelt Kunz ons. Een heimwee dat gekleurd is door weemoed 'om wat was'....én een heimwee dat somber maakt doordat het onbestemd is. Het gaat hierbij om heimwee vanwege "wat zou kunnen zijn": "Dat sombere heimwee, een onbestemd gevoel zonder object, kan me letterlijk wee maken, op het misselijke af. Als een verraderlijk beest bespringt het me onverwacht, zodra ik mijn vertrouwde territorium verla…

Bühne bij de dames Fokkens!

Bij werkoverleg met Martine en Louise Fokkens, bekend van hun boek 'Ouwehoeren op de wallen', hoort vanzelfsprekend óók een Bühne!

Tijdschrift Bühne van uitgeverij Aspekt

Bart Haers en het Simon Stevinplein in Brugge

In Bühne 2 zegt Bart Haers over het Simon Stevinplein in Brugge, waar hij woonachtig is:

 ...'rond dat standbeeld van Simon Stevin valt altijd wel iets te beleven, maar laat het een geheimtip blijven. Het standbeeld staat op een arduinen sokkel, daaronder een aantal treden, waarop in het voorjaar de meisjes komen zitten. Het gaat er vooral om dat we, telkens als ze er passeren, als de zon weer warmte gaat geven, de ruimte glanzen gaat, de gevels allerlei tinten roze of zelfs mauve gaan weerschijnen en dan die lachende gezichten op de treden van het beeld, meestal toch.'

Bart Haers houdt vanuit het zuiden een blog bij met de passende titel: "kwestie van verwondering"

->->->blog Bart Haers