Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

Toverdrankjes voor geluk: Hein Heijnen en Merik van der Torren

Het komt niet vaak voor dat een schrijver van verhalen en zelfs ook van een roman, een nauwe samenwerking aangaat met een dichter. Of andersom. Hein Heijnen, (pseudoniem), en Merik van der Torren hebben dit met elkaar aangedurfd, wat resulteerde in een aantal 'duetten', die recent gebundeld zijn onder de titel Toverdrankjes voor geluk. Vaste lezers van Bühne hebben al kennis kunnen maken met deze vorm, waarin een kort verhaal van Heijnen wordt gevolgd door een bijpassend gedicht van Van der Torren. In het vijfde nummer verschenen van het duo drie duetten, waaronder Tweeling, een oosters sprookje met het gedicht Serenade op vakantie.

Geeft het gedicht bij het verhaal een meerwaarde? In ieder geval maakt de combinatie dat de teksten niet alleen op woordniveau gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden, maar ook op het 'gehoor', op de muziek van de tekst. De vorm grijpt terug naar een verteltraditie uit vroeger tijden, toen een rondtrekkende marskramer vele liederen en ver…

Zachtmoedige poëzie als penseelstreken door Maarten Barok

Maarten Barok, (Dordrecht, 1928), wordt dit jaar negentig en heeft een rijk gevuld leven achter zich, zowel in Nederland als in voormalig Ned. Indië. Schrijven en gedichten maken heeft hij gedurende zijn hele leven gedaan. Daarnaast heeft hij niet alleen samen met andere dichters zo'n 14 poëziebloemlezingen samengesteld, ook trad hij in vroeger jaren regelmatig op met eigen werk.

Wie kennis neemt van de gedichten van Barok, valt meteen op hoezeer ze fijngevoelig zijn, teer bijna, waarbij kort maar krachtig een beeld wordt opgeroepen, niet zelden van voorbije tijden. Terecht publiceert Bühne dan ook in het komende nummer een aantal van zijn gedichten, die in 2017 verschenen in de bundel Er is een droom in mij:

Er is een droom in mij,
al zo lang.

Die overspant mijn leven,
zonder door te dringen.

Tóch eens ontsprongen,
dát moment
houd ik vast.

Een droom vol licht,
dartel en blij.
Een geest vol ingehouden
kracht. Uitstijgend,
een concert
voor het leven,
voorbij de dood.

Een grote droom is het,
als ee…

Hans van Willigenburg over het lezingencircuit

In Een avondje kennis delen, bedoeld voor het komende voorjaarsnummer, gaat een journalist voor een reportageserie routineus op pad om een lezingenavond bij te wonen, een van de vele die hij nog af te werken heeft. Hij weet ongeveer wat hij kan verwachten, maar desondanks lukt het hem om steeds weer zijn moreel op te poetsen, al kost het af en toe de nodige moeite. Want verveling is nooit ver weg in die zaaltjes. Haarscherp fileert Hans van Willigenburg echter het vemogen van de journalist om zélf iets van zo'n avond te maken:

'Driekwart van alle lezingen, schat ik, begint met een technisch mankement aan microfoon, beeldscherm of iets anders. De verwarring en de schichtige blikken die daarbij ontstaan, hoe kortstondig ook, zijn voor mij al bijna voldoende om van een geslaagde avond te spreken. En dan moeten de eigenlijke lezing en de borrel na nog beginnen. Pret verzekerd.'

Toch is het nog een zoeken naar de krenten in de pap. Vooral in de fantasie legt de journalist een e…

Alfred Krans: essay over goed en kwaad

Alfred Krans hield en houdt zich als vertaler diepgravend bezig met Hermann Hesse, (1877-1962), die onsterfelijk werd met meesterwerken als Demian, Der Steppenwolf en Narziss und Goldmund. Hij ontving dan ook in 1946 de Nobelprijs literatuur. Voor Hesse was de psychoanalyticus Jung van groot belang, met wiens gedachtengoed hij na de Eerste Wereldoorlog in aanraking was gekomen doordat hijzelf behoefte had aan bezwering van zijn demonen. Hij zou Jung in het vervolg als het ware verweven in zijn eigen werk.

Alfred Krans trekt de lijn door voor zijn essay Wij brengen Abraxas uit balans. Door zijn Hesse-vertalingen, moest hijzelf zich immers ook in Jung verdiepen. Een kern van het gedachtengoed van Jung, stelt Krans, is dat het goede niet zonder het kwade kan en andersom - zoals licht niet is zonder duisternis en andersom - maar, ze moeten met elkaar in balans komen, juist door de onderkenning van beide  Ze moeten als het ware met elkaar integreren teneinde harmonie te bewerkstelligen.

Wa…