Alfred Krans: essay over goed en kwaad

 


Alfred Krans hield en houdt zich als vertaler diepgravend bezig met Hermann Hesse, (1877-1962), die onsterfelijk werd met meesterwerken als Demian, Der Steppenwolf en Narziss und Goldmund. Hij ontving dan ook in 1946 de Nobelprijs literatuur. Voor Hesse was de psychoanalyticus Jung van groot belang, met wiens gedachtengoed hij na de Eerste Wereldoorlog in aanraking was gekomen doordat hijzelf behoefte had aan bezwering van zijn demonen. Hij zou Jung in het vervolg als het ware verweven in zijn eigen werk.

Alfred Krans trekt de lijn door voor zijn essay Wij brengen Abraxas uit balans. Door zijn Hesse-vertalingen, moest hijzelf zich immers ook in Jung verdiepen. Een kern van het gedachtengoed van Jung, stelt Krans, is dat het goede niet zonder het kwade kan en andersom - zoals licht niet is zonder duisternis en andersom - maar, ze moeten met elkaar in balans komen, juist door de onderkenning van beide  Ze moeten als het ware met elkaar integreren teneinde harmonie te bewerkstelligen.

Wat dan volgt is een gewaagd betoog over de huidige tijd want: 'Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat de integratie van goed en kwaad in onze huidige samenleving steeds weer mislukt. Het kwaad neemt de overhand...' De titel van het essay wil hiernaar verwijzen: Abraxas de heerser over de hemelen in de leer van de gnosis, die licht en duisternis vertegenwoordigt, brengen wij uit balans. Een mooi stuk om op de kauwen in het nieuwe jaar! Voor het voorjaarsnummer. (MdB)

Door Alfred Krans vertaalde stukken van Hesse

Afbeelding van Abraxas, de god die heerst over de hemelen. Hij verenigt het licht en de duisternis...

Populaire posts