Doorgaan naar hoofdcontent

Recensies & in de publiciteit10 nummers Bühne

Bert van Galen zit klaar voor de presentatie van het elfde nummer, 27 oktober 2019

Fionna Della Neve in november 2019 op de site van 'De leestafel' over het elfde nummer" : "Het literaire tijdschrift verschijnt helaas maar twee maal per jaar. Het is prachtig vormgegeven en uitgever Aspekt stopt er veel tijd en aandacht in....een mooi nummer met evenwichtige bijdragen..."
Karel Wasch in zijn recensie van het tiende nummer voor De leestafel: 'Een nummer om te lezen en herlezen van hoge kwaliteit!' Zie: www.leestafel.info.nl - label: literaire tijdschriften


Anneke van Dijken is een trouwe lezeres en recensente van Bühne. Over het negende nummer laat zij weten op haar blog: 'Ook deze Bühne is een aanrader om te lezen. (...) De korte verhalen hebben verrassende wendingen en een verrassend plot. (...) Een mooie mix aan onder andere korte verhalen, essays, een selfie, een eerbetoon aan een beroemd persoon en een gedicht.'
Anneke van Dijken op haar blog over Bühne 8: "Het zijn weer schitterende verhalen en gedichten die je aandacht vast weten te houden"


"Bühne is een fraai uitgevoerd tijdschrift in boekvorm. Een informatief, soms aangrijpend bewaartijdschrift dat door de diversiteit uitnodigt om te lezen". (Mieke Schepens op haar blog over nr. 7 - het najaarsnummer 2017 - van Bühne.)


Mooie recensie van Anneke van Dijken over nr. 7 Bühne: "Net als het vorige nummer, staat ook dit nummer weer vol schitterende verhalen, essays, gedichten, een locatie van een schrijver en een selfie van een schrijver." 


"De cover is schitterend"..."Verhalen die bij je binnenkomen als een mokerslag zoals De Repetitie van Frank Heine..."  

"Er zijn verhalen die me nog wel even bezig blijven houden..." (Anneke van Dijken op 'Ann's boekenblog over het voorjaarsnummer 2017 van Bühne )
Anneke van Dijken
Bühne in de voorjaarscatalogus Aspekt 2017


Martin Ros met een Bühne - najaar 2016

Bühne bij de auteurs en lezers/Sylvia Lohman

Karel Wasch op de site van Amsterdam Centraal over het voorjaarsnummer 2016 van Bühne:

"Zeer leesbaar en van hoge kwaliteit"   "Hopelijk houdt dit mooie tijdschrift het heel lang vol""Serieus, betrokken, en de grote thema's niet schuwend"

"Sterke bijdragen op hoog niveau" (dichter/auteur/biograaf Karel Wasch op 'De Leestafel' over het vierde nummer van Bühne, maart/april 2016)
Karel Wasch


Recensie van het derde Bühne-nummer door Kathelijne in nummer 1222 februari 2016 van In 't Scheldt.  Over twintig jaar uitgeverij Aspekt: 'Heel wat beginnende schrijvers kregen er hun eerste kans op publicatie. (...) De woorden "algemeen" en "libertijns" zijn nog het best toepasbaar op het fonds van Aspekt.
(foto: Prof. dr. Wim Couwenberg)


Wim Couwenberg in Civis Mundi van 29 november 2015: Een nieuw cultureel tijdschrift en zijn uitgever nader onder de loep genomen

'Wat is het idee, het motief, en de roeping als het ware achter dit tijdschrift? Dat is nog niet helder in beeld gekomen. Evenals de uitgeverij wil ook Bühne een brug slaan tussen fictie en non-fictie. (...)
De roeping van een tijdschrift als Bühne zou gezocht kunnen worden in het streven meer historisch inzicht en richtingsbesef te creëren in de tijd waarin we nu leven.'

Lees het hele artikel van Wim Couwenberg via de volgende link:


"...als iemand een literair avontuur wil, dan moet men maar eens zo een nummer van Bühne lezen."

Bart Haers bespreekt het derde nummer van Bühne in:
Bühne op de boekenbeurs in Antwerpen 2015Pieter Jan Verstraete, historicus, biograaf en bibliothecaris van de bibliotheek te Kortrijk, signeert bij de Aspekt - stand op de boekenbeurs in Antwerpen 2015. Bühne ligt in beeld!Perry Pierik (r) met Ad van Veen (l) van omroep Soest in oktober 2015Recensie en interview met Perry Pierik in Boekblad - oktober 2015:

"Twintigjarige uitgeverij Aspekt is bijna elk jaar gegroeid"

->->-> naar artikel in Boekblad:                                            Perry Pierik (l) samen met Karl Daeseleire, de
                                            vertegenwoordiger voor België, op de Antwerpse
                                            boekenbeurs, oktober/november 2015
 Mooie recensie in 't Pallieterke:

"Moed en lef om in de huidige digitale abstracte wereld met een gedrukt tijdschrift van start te gaan."

't Pallieterke:
Shyama Hopman over de eerste twee uitgaven van Bühne:

                                       
                                                (foto: Shyama Hopman)

"Ik ben persoonlijk enorm enthousiast over dit pareltje in Boekenland, een mooie aanvulling
om naast mijn boeken te lezen."

"Door de boekvorm is het tijdschrift ook mooi als bewaarexemplaar."

Lees de hele recensie in juni 2015 op haar blog onder 'Shyama in Boekenland':

Perry Pierik met Bühne bij Jaap Harten


'Een vreemd nieuw tijdschrift' - recensie van Hendrik Carette in het februari-nummer van Meervoud'Terwijl ik mistroostig luister naar de zwoele stem van Marlene Dietrich die zowel zong in haar moedertaal het Duits, als in het Frans als in het Engels, blader ik nog wat in het nieuwe Nederlandse tijdschrift met de Duitse naam Bühne van de Nederlandse uitgeverij Aspekt. Het is een verrassende uitgave van deze uitgeverij die zich bevindt in Soesterberg in de provincie Utrecht. Verrassend omdat de meeste tijdschriften of periodieken schijnen te verdwijnen (na het literaire tijdschrift Maatstaf dat werd uitgegeven door De Arbeiderspers en het oudste Nederlandse tijdschrift De Gids dat nu als supplement bij het weekblad De Groene Amsterdammer verschijnt) of slechts moeizaam kunnen blijven bestaan is dit mooi uitgegeven tijdschrift dus zeker een aangename verrassing.

Het eerste nummer opent met een gedicht van Perry Pierik (uitgever en historicus) over Stefan Zweig van wie ook een foto op het voorplat werd afgedrukt. De redactie bestaat uit het trio Margreet den Buurman, Perry Pierik en Jan Best de Vries; een trio auteurs dat boeken laat uitgeven bij deze uitgeverij en in deze periodiek worden dan ook advertenties geplaatst voor deze boeken.
Het mooiste artikel is misschien dat van Margreet den Buurman en heeft als titel 'Thomas Mann en de graalridders in München'. Haar bijdrage eindigt met de laconieke zinnen: "In het najaar van 1933 zouden Thomas Mann en de zijnen een villa betrekken in Küsnacht, Zwitserland. Pas bijna zeventien jaar later zou Thomas Mann als Amerikaans staatsburger weer voet op Duitse bodem zetten."
Ook van Rob Molin, de biograaf van de Roomse rijmelaar Bertus Aafjes, werd onder de titel 'Bertus Aafjes, een Wolkers in kazuifel' een bijdrage gepubliceerd. Ook het erotische gedicht 'Elkaar bevredigen' van deze nu bijna geheel vergeten Aafjes werd hier in extenso afgedrukt en ik citeer hier voor onze Meervoudlezers enkel de eerste (stuitende) almaar rijmende strofe op de bladzij 127:

                                               Zij laat zich graag bevredigen
                                               bijna in het luchtledige;
                                               haar lichaam over 't bed gespreid,
                                               haar benen die zich wijd ontsluiten,
                                               blank en bloot bengelend daarbuiten.
                                               Een roos is in de nacht ontsprongen.
                                               Mijn tong is in haar kut gedrongen.

Het beste is nog om bij dit gedicht geen commentaar te geven en te genieten van de tekening van Cees Bantzinger die naast dit gedicht werd afgedrukt. De katholieke dichter die bekend werd van Een voetreis naar Rome (1946) ontspoorde later tot een echte rijmelaar en de neerlandicus Rob Molin (1947) die in 2014 zijn lijvige biografie In de schaduw van de hemel bij uitgeverij Aspekt liet publiceren deed een vergeefse poging om de figuur van deze Aafjes opnieuw de nodige glans te geven, maar misschien had hij de titel van zijn boek beter veranderd in In de schaduw van de hel want echte katholieken weten uiteraard dat waar God heerst ook de duivel of de sluwe Satan algauw ook de woning van de zondaars binnensluipt.

Het blijft dus afwachten wat het tweede nummer van deze Bühne ons nog kan en zal bieden, want ik ben en blijf benieuwd waardoor dit al bij al keurig uitgegeven tijdschrift ons nog zal verrassen.
In de inleiding stelde de redactie: "Daarom dit tijdschrift van Aspekt, ontstaan in een tijd van crisis, maar vol onverbeterlijke overtuiging dat het letterenland bouwt aan de eeuwigheid." En dit laatste wil ik graag geloven en ik hoop, echt waar, dat dit tijdschrift geen voortijdige dood zal sterven.'

Hendrik Carette in: Meervoud, februari 2015
 

 Rory Ceulen in Boekennieuws over Bühne:

"Een gewaagde insteek in deze tijd van bezuinigingen."
"De inhoud is even divers als apart, reportages, poëzie, (korte) verhalen en columns volgen elkaar in rap tempo op."
Lees de hele recensie op de site van boekennieuws:

 

 

Bühne bij Prof. Smalhout (januari 2015)
v.l.n.r.: Dr. Karthaus sr. - collega van Smalhout en publicist - Perry Pierik en Prof. Smalhout

 

Lezersreactie januari 2015:

"De verhalen zijn divers en uitnodigend en suggereren een zweem van een geloofwaardig en onsterfelijk universeel geweten. Het tijdschrift Bühne staat los van trends, maar heeft voor mij zoveel toegevoegde waarde dat ik reikhalzend uitkijk naar het volgende nummer."
(Katinka Sliepenbeek)

 

Recensie door Prof. dr. Wim Couwenberg op 5 december 2014 in Civis Mundi, tijdschrift voor Politieke filosofie en cultuur:"Fraai uitgegeven en goed leesbaar geredigeerd"

"Vooral heeft hij zich als historicus onderscheiden met een belangwekkende reeks boeken
  over de Eerste en Tweede Wereldoorlog" (Over de uitgever Perry Pierik, die óók
  als auteur optreedt in Bühne)

  Lees de hele recensie hier:
(Perry Pierik signeert zijn boeken op de Antwerpse boekenbeurs)


Aankondiging in september 2014 van het eerste nummer (najaar) van Bühne op de site van Boeken & dingen:


link naar artikel over Bühne:


Bühne op de boekenbeurs in Antwerpen, november 2014In beeld

Noud Bles over zoete verleidingskunst: de vrouw die beefde

Het leven als een spirituele reis: rubriek Selfie door Marlène Hommes

Pablo Neruda: Ode aan de wijn

Dichten over tijd en vergankelijkheid: Tine Hertmans en Frank Heine

Frank Heine en de gelaagdheid van het bestaan: omzien en weemoed

Tussen het verhaal en een filosofische denkoefening: schetsen van Myrthe Meester