Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2016 weergeven

Ezra de Haan op zoek naar de onsterfelijkheid van Klopstock

'Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung...(...) Aber, o Werk, das nur Gott allgegenwürtig erkennet, Darf sich die Dichtkunst auch wohl aus dunkler Ferne dir nähern?'
Dichtte Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) in zijn beroemd geworden epos Der Messias.Ezra de Haan, die zelden op reis gaat zonder een literair doel, ging op onderzoek uit in Hamburg, de stad van Klopstock. Wordt Klopstock hier levend gehouden in zoiets als een collectief literair geheugen?
'Bij Tallier, een van de grootste boekhandels van Hamburg, is geen biografie van de dichter te vinden. Zelfs geen kleintje van Rowohlt... Ook bij een andere boekhandel op de Rathausmarkt blijkt de poëet vergeten. (...) zoals mij al eerder bij in het verleden beroemde schrijvers is opgevallen, blijkt roem van korte duur'.

Bij het graf van Klopstock tenslotte, kan Ezra de Haan tevreden vaststellen dat hij is begraven tussen zijn twee vrouwen - de laatste, Johanna Elisabeth, overleefde hem 18 jaar. Vo…

Fataal verlangen door Emma Bovary en de Linda

Toen Gustave Flaubert tussen 1856 en 1857 delen van Madame Bovary publiceerde, een verhaal dat in 1857 in boekvorm zou verschijnen, kon hij niet vermoeden dat hij hiermee niet alleen een eeuwige plaats in de literatuurgeschiedenis zou verwerven, maar ook in de (pre-Freudiaanse) psychologie. Het verhaal van Emma Bovary, die zich in een bekrompen provincieplaats in de buurt van Rouen een ander leven droomt - gevoed door de romantische kasteelromans die ze als meisje las -  is van alle tijden. Ze is getrouwd met een dorpsdokter die in alles geen hoogvlieger is, waardoor ze over vluchtroutes fantaseert. Als zich een minnaar aandient, waant ze zich alsnog in een groots en meeslepend leven. Het loopt niet goed af met Emma....


Bladen als Linda voeden datgene wat in de (populaire) psychologie bekend is komen te staan als Bovarisme - het verlangen naar een ander, mooier, romantischer leven dan het eigen, soms pijnlijk ervaren doorsnee bestaan. Het blad thematiseert vrouwenrol(len) weliswaar d…

Hein Heijnen en de antirookmagiër in het plantsoen

Hein Heijnen liet zich in het verhaal Profeet voor het najaarsnummer van Bühne inspireren door Italo Svevo, (1861-1928) die in zijn roman 'Bekentenissen van Zeno' uit 1923 een neuroticus en een rookverslaafde portretteert. In Profeet zit iemand in een plantsoen rustig een pijpje te roken, als er een persoon op hem afstapt die duidelijk een missie heeft: hem van het roken afhelpen. Er wordt dan ook stevig op de roker ingepraat. Of de ik-figuur van het roken afkomt of niet kunt u later zelf lezen. Merik van der Torren schreef er een begeleidend gedicht bij: "Hij zou komen, verkleed als komeet met een muts vol voorspellingen".
Eens temeer worden we er door Heijnen aan herinnerd dat roken zeker een plaats heeft verworven in de literatuur: of het nu is als verslaving waar moeilijk van af te komen is of als een van de genoegens des levens. In dit opzicht doet zijn verhaal ook denken aan De laatste roker van Willem Frederik Hermans, die met deze titel rebelleerde tegen de to…

Spitsuur achter de schermen: het eeuwige spanningsveld tussen geesteskinderen en de wereld daarbuiten

Voor het najaarsnummer 2015 - september/oktober, schreef Sylvia Kamerbeek, in het dagelijks leven hoofd productieplanning op het kantoor van Aspekt, het leuke stuk - ook geciteerd in Boekblad - U heeft het morgen in huis. Ze gaf een impressie van een topdrukte dag, als een boek in de schijnwerpers staat en de telefoon staat niet stil, als er in haast een tweede druk moet worden ingepland én als er ook nog alledaagse zaken spelen. Het is een mooi beeld van het spanningsveld dat leeft op een uitgeverij: de auteur die het resultaat ziet van soms twee jaar opoffering in relatieve afzondering aan een boek werken én de achterkant van het geesteskind dat de wereld in gaat...Bühne 4, maart/aprilnummer is verschenen en de redactie is weer trots op de rijkdom van de kopij: bijna 150 pagina's essay's, poëzie en korte verhalen. Bestellen kan: "Eén mailtje is voldoende"....
info@uitgeverijaspekt.nl - de prijs is 9.95 euro per exemplaar
Perry Pierik geeft op zijn blog een voorpro…