Waarom dichten? jongste debutante in Bühne - Puck Pierik


Verrassend was al dat Puck Pierik met een foto bijdroeg aan het omslagontwerp van het komende Bühne-nummer in het najaar. Maar nu leverde ze óók een paar gedichten in. De eerste strofe van een van haar gedichten gaat als volgt:

'Als alleen de huls nog leeft
daar enkel het hart nog van klopt
de inhoud amper nog de nodige vulling geeft
als het binnenste zich verstopt....'

Dit gedicht onderging een bewerking en resulteerde in een versie die in Bühne 5 wordt gepubliceerd. "Makkelijk", zullen sommigen denken. "Haar vader is...." We doen dan echter onrecht aan het talent van deze dame, van wie we ongetwijfeld meer zullen horen.

Maar waarom dichten?

'Hij zou komen,
verkleed als komeet
met een muts vol voorspellingen'

Is de eerste strofe van het gedicht 'Profeet' van Merik van der Torren - ook dit gedicht komt in het vijfde Bühne-nummer

'Goed,
het kan niet alleen maar
over regen gaan, niet over regen
of over schemering of over
toen
de moeder van W. stoned werd, maar
eigenlijk te oud was en wij dat pas merkten
toen ze een trompet hoorde
tijdens het concert van The Band....' 

Dichtte Karel Wasch...

In een goed gedicht valt de 'ik' natuurlijk niet samen met de 'ik' in de werkelijkheid. Een gedicht gaat over wat er niet staat en binnen deze ruimte wordt er iets uitgedrukt dat wordt herkend. Het gedicht speelt in die zin met de ruimte tussen woorden. Maar waarom dan toch dichten? Het meest voor de hand liggende antwoord is: omdat er iets in kan worden uitgedrukt dat zich anders moeilijk in woorden laat vangen.Populaire posts