Het verlangen van Nelleke ViëtorNelleke Viëtor heeft na een werkzaam bestaan als medisch sociaal werker gestaag een heel oeuvre opgebouwd. Titels als De schim van Daniël, Een nieuw huis en Maria's thuiskomst vinden ook via de bibliotheken een weg naar een vaste schare fans.

Gevoelens binnen relaties als er zich barsten in het bestaan aftekenen vormen haar thema's, maar ook gevoelens als zodanig onderzoekt ze, zoals ons begrip van 'verlangen'. Over verlangen schreef ze:

'Ik las eens ergens de vraag: wat vindt u de mooiste woorden in de Nederlandse taal? Mijn antwoord was: hoe ik ook pieker en hoe ik ook peins, ik kom steeds weer terug bij slechts één mooi woord in onze taal. (...)... een woord dat mijn leven omspant, bij mijn leven hoort en een begrip is geworden, mij is gaan vergezellen.... is verlangen. Verlangen in de betekenis van het onovergankelijke werkwoord dat Van Dale: 'voortdurend vervuld zijn van begeerte naar' noemt. ... Zonder verlangen ben ik nooit geweest, zonder weemoed om het verlorene, op zoek, trachtend het geluk te achterhalen. Verlangen heeft me geluk gegeven en verdriet'.

Misschien is dit ook wel de drijfveer in haar schrijverschap - het vormgeven van werelden door en vanuit verlangen.Nelleke Viëtor in het eerste nummer van Bühne

Populaire posts