Frank Heine over Locatie: een reis in de tijd om dichterbij huis te raken


Een gat in de golven verscheen in 2017


Frank Heine heeft een werkzaam leven in de wereld van kunst en cultuur achter zich. Pas later kon hij zich volledig wijden aan een ander deel van zijn passie: schrijven en redigeren. De wereld van de letteren is hem niet vreemd, hij kent de klassieken en heeft een filosofisch, beschouwelijke inslag.

Dit is goed te zien in het stuk wat hij inleverde voor de rubriek Locatie, bedoeld voor het voorjaarsnummer. Wat behelst, of is 'locatie', vraag hij zich in eerste instantie af. Een afgebakend iets, een begrip, een plek met een gevoelswaarde in ruimte en tijd? Daarop kiest hij een recente locatie, dichtbij huis: zijn schrijfplek in Warnsveld, onlangs veroverd. Zijn bijdrage doet denken aan 'Voyage autour de ma chambre' van Xavier de Maistre, (1763-1853) - later nog eens overgedaan door Maarten Biesheuvel in 'Reis door mijn kamer'. Je 'locatie', in de zin van een plek die de moeite waard is om als betekenisvol vast te leggen, is daar waar je bent, stelt Heine met zoveel woorden. De foto erbij moet wachten tot het maart/aprilnummer. (MdB)


Populaire posts