Doorgaan naar hoofdcontent

Presentatie van het najaarsnummer in Amsterdam: een mooie afspiegeling van Bühne


Zondag 29 oktober werd het najaarsnummer feestelijk gepresenteerd in de OBA, (openbare bibliotheek Amsterdam), Locatie Roelof Hartplein. Bert van Galen, die daar maandelijks een cultureel programma samenstelt en presenteert, was gastheer, locatiemanager Els Hendriks gastvrouw. De opkomst was enorm, de intieme leeszaal van de bibliotheek bood plaats aan ongeveer 40 gasten: Bühne heeft géén programmatische uitgangspunten en wil letterlijk een 'Podium' zijn voor zowel aankomende, als meer ervaren auteurs. De middag gaf hier een goede afspiegeling van. 

(foto: Pim Deul)


Dina-Perla de Winter over 'Sierlijk leven' en het openbreken van gesloten gemeenschappen

Frank Heine over dichten

Godelieve Mangangi uit Congo & Ali Hiemstra: samen in Bühne

Reinold Widemann: las voor uit 'De reddingswekker'

Janice Deul over het Selfie: nut, noodzaak en functie (foto: Pim Deul)

Janice Deul wist het publiek goed mee te krijgen (foto: Pim Deul)

Margreet den Buurman en Janice (foto: Pim Deul)

Karel Wasch over Brendan Behan en biografieënNoud Bles over zijn recente roman: De verborgen hand

Reindert Brongers las stukken uit een eerder verhaal in Bühne


Ezra de Haan over Samuel Beckett en het literaire reisverhaal (foto: Janice Deul)

Een geweldige middag die velen nog zal bij blijven! (MdB)

In beeld

Aankondiging en oproep: zondag 14 april presentatie voorjaarsnummer

Reindert Brongers over romantiek op het Franse platteland

Auteurgalerij voorjaarsnummer - alweer nummer 10

Waarom dichten? jongste debutante in Bühne - Puck Pierik

Pablo Neruda: Ode aan de wijn

Bij het tiende nummer van Bühne en vooruitblik: gedichtencyclus van Hans Dütting over schrijven en meer...