Reinold Widemann over het praalgraf van Thomas Ainsworth

Thomas Ainsworth

De industriële revolutie, in gang gezet aan het eind van de achttiende eeuw, zorgde voor een enorme bloeitijd in de textielindustrie, met daaraan verbonden grote uitbuiting van kinderen, (kinderarbeid), vrouwen en mannen, die in grote hallen onder erbarmelijke omstandigheden, met nauwelijks of geen rechten, een grijpstuiver verdienden. De misstanden duurden tot in de twintigste eeuw, in Nederland met name in Twente, waar zich het centrum bevond van de Nederlandse textielindustrie.

fabriekshal textielindustrie 19e eeuw

In de Overijsselse plaats Goor, gelegen in de gemeente 'Hof van Twente', bevindt zich op de oude begraafplaats het praalgraf van Thomas Ainsworth, (1795-1841), een Engelse textielbaron die zijn actie radius wist uit te breiden naar Nederland. Het is rond dit graf dat Reinold Widemann op de bekende 'Widemanniaanse' wijze een verhaal spint. De gepensioneerde Gerrit Krooshof, ooit werkzaam in een van de fabrieken waarvan Ainsworth als grondlegger kan worden beschouwd, is gaan graven, als het ware om nog eens een woordje met hem te spreken. Hij heeft per slot van rekening via zijn opvolgers een band. Doofheid, stoflongen, rugproblemen...allen overblijfselen van zijn werk onder primitieve omstandigheden in de fabriek. Zijn graafwerkzaamheden blijven niet onopgemerkt....Een lekker verhaal om bij te griezelen voor het komende nummer. (MdB)Recent verschenen van Reinold Widemann: De stilteverzamelaarPopulaire posts