Doorgaan naar hoofdcontent

Achter de verhalen...Alle verhalen in Bühne hebben niet alleen een "voorkant" die u leest, maar ook een achterkant, een "maak kant"... Sommige auteurs van de rubriek #Selfie nemen de gelegenheid te baat om een tipje van de sluier op te lichten...Trudy Kunz heeft het bijvoorbeeld in het tweede Bühne-nummer over de vele kleuren van heimwee die haar afwisselend kunnen overvallen. Er bestaat een somber heimwee, als een onbestemd gevoel zonder object dat haar "letterlijk wee kan maken" en haar als een "verraderlijk beest" kan bespringen én een ander, milder soort heimwee. Het Proustiaanse heimwee naar de verloren tijd...We zien hierin meteen een drive voor haar boek Kroniek van een bange liefde...


Wie weet dat Irma Lohman zes zonen heeft en als een moderne familie Von Trapp haar gezin bestiert? Ze is in haar kracht gaan zitten en daaruit ontstond haar boek The voice of leadership. In haar #Selfie laat ze ons delen in haar drijfveren.


Iets anders "achter het verhaal" doet Ruud Alers die in "Achter de Karawanken" de wordingsgeschiedenis van zijn boek uit de doeken doet - meteen springt in het oog dat hij door een drukke baan naast zijn schrijverschap gedwongen is om schematisch te werk te gaan.
Irma Lohman stelt in haar #Selfie dat achter "ieder Selfie een story schuilt". Dat is ook het geval met de ontstaansgeschiedenis van verhalen!

In beeld

Over het oog van beeldend kunstenaar Annette Ong: rubriek Kunst in beeld

Het hachelijke van schrijven over Bach: een polemiek in Bühne

Hans Dütting en Rubén Darío: dichten over een dichter

Pieter Sparre over weemoed en omzien: wat overblijft

Jan de Rooy in de Special Bühne - in goed gezelschap

Perry Pierik en Knolle