Bart Haers over nuances in ons historische begrip van bourgeoisieVaste lezers van Bühne kennen de filosoof/auteur Bart Haers van zijn vaste bijdrage op de facebookpagina - af en toe publiceert hij ook een stuk in het tijdschrift zelf. In zijn boeiende stuk voor het negende Bühne nummer betoogt Haers dat wij ons begrip van bourgeois, ofwel de middenklasse en beter gesitueerde klasse van de samenleving, door historische verguizing - onder meer door rechtlijnig socialisme - veel te eenduidig onderbrengen in een meestal veroordelend begrip. Bourgeois, daar hoort met andere woorden voor sommigen het clichébeeld bij van ongewenst uitbuitgedrag, openlijk neerkijken op mensen die het minder hebben getroffen want ze werken niet hard genoeg, "vriendjespolitiek" en meer van die stereotype beeldvorming.

Karikatuur van de bourgeoisDe midden- en hogere klasse in de samenleving zijn onontbeerlijk geweest voor de ontwikkeling ervan, betoogt Haers, en dit op velerlei gebied. Velen hebben met zoveel woorden nuttige dingen gedaan met hun geld: stadsvernieuwing, verbetering woonsituatie arbeider - aanleggen riolering - alfabetiseringsprojecten, kunst toegankelijk gemaakt voor het brede publiek en zomeer. Een aardig stuk van Haers dat zoals altijd bij zijn betogen aan het denken wil zetten. (MdB)Meer van Bart Haers op zijn blog ->->->

Populaire posts