Ezra de Haan over de zeeslag bij Navarino

Zeeslag bij Navarino op een gravure


Misschien weggezakt uit het collectieve geheugen is dat Griekenland meer dan drieënenhalve eeuw Turkse overheersing heeft gekend: van 1453 tot 1827. In dat laatste jaar vond er een grote zeeslag plaats tussen de geallieerden Engeland, Frankrijk en Rusland aan de ene kant en een imposante Turks-Egyptische vloot aan de andere. Ezra de Haan, (pseudoniem voor Peter de Rijk), die altijd wel bijzondere belangstelling heeft voor verzonken geschiedverhalen, bezocht de plek waar deze op 20 oktober 1827 plaats vond bij het vestingcomplex Palamidi in de baai van Navarino, nu Nauplion.Hij schrijft er boeiend over. Het moet een enorm spectakel zijn geweest, een waarlijk schouwtoneel, als het niet zo'n dramatisch bloedig gevecht was met vele slachtoffers. De laatste zeeslag met zeilschepen in de negentiende eeuw eiste vooral vele mensenoffers aan Turkse zijde: meer dan 5000 lieten het leven en vele schepen werden tot zinken gebracht.

Vanzelfsprekend bevat ook dit verhaal van De Haan een aardige bijzonderheid, want aan Russische zijde vocht de Nederlander Lodewijk van Heiden mee - die door deze slag een enorme carrièresprong maakte. Hij werd viceadmiraal en held van de Grieken, die hem nog honderd jaar na de slag eerden met een postzegel. De Haan heeft voor Bühne weer een mooi geschiedpareltje opgediept: voor het najaarsnummer. (MdB)

Lodewijk van HeidenHet vestingcomplex Palamidi met uitzicht over de baai

Populaire posts