Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2019 weergeven

Hans van Willigenburg en aangenaam cynisme

Met enige regelmaat stuurt de journalist/dichter/auteur en uitgever Hans van Willigenburg ook voor Bühne gedichten in, soms afgewisseld met een kort verhaal. Bij de vaste lezers is hij dus zeker geen onbekende meer. Maar ook zullen sommige lezers zijn naam kennen van het podium ThePostOnline, waarop hij regelmatig boekbesprekingen publiceert. Daar zijn recent televisiekritieken bijgekomen.

Van dichten kan men moeilijk leven, zo weet men. Jaren was Van Willigenburg werkzaam als journalist bij onder meer De Groene Amsterdammer en De Volkskrant, met een uitstapje naar Nieuwe Revue en ook schreef- en schrijft - hij in opdracht. Daarnaast is hij taalcoach. Alweer enige tijd is hij uitgever voor Douane, een Rotterdamse uitgeverij.

Zowel in zijn gedichten als in zijn korte verhalen en recensies toont Hans van Willigenburg zich van zijn cynische kant, waarbij ironie over het gebodene in de wereld nooit ver weg is - in dit opzicht lijkt hij een goede leerling van Schopenhauer: de mens heeft w…

Alfred Krans over Hannah Arendt en kennis van goed en kwaad

De huidige tijd nodigt uit tot bespiegelingen met betrekking tot moraal en onze noties van goed en kwaad. Ooit at de Bijbelse Adam van de verboden vrucht in het paradijs. De straf van God was dat de mens voortaan weet zou hebben van het kwaad...Maar wéten wij dit echt? Alfred Krans, essayist en vertaler Duits van onder meer de gezaghebbende auteur en Nobelprijswinnar Hermann Hesse plaatst in zijn lezenswaardige stuk voor de komende Bühne twee filosofen tegenover elkaar.

Bettina Stangneth betoogt in haar essay Het kwade denken dat de mens zich ervan bewust is wanneer zogenoemd onvermijdbaar "kwaad denken" wordt omgezet in handelen. Hannah Arendt, leerlinge van Martin Heidegger, betoogde daar tegenover in haar beroemde boek over het Eichmann proces dat het kwaad juist een alledaags, banaal gezicht heeft, namelijk binnen een collectief, waardoor het individu op zich kwaad doet, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te voelen.
Alfred Krans wil duidelijk een signaal afgeven als …

Eric Klarenbeek over spoken uit het verleden

Van Eric Klarenbeek verscheen in Bühne eerder het zoet komische verhaal Grondeloze gronden over een schrijver die na een uiterst succesvol begin van zijn carrière niet meer tot enige productiviteit van betekenis komt. Klarenbeek, (1955), heeft een bijzondere achtergrond. Hij studeerde theologie en na zijn doctoraal aan de Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen was hij enige tijd predikant in Emmercompascuum en Lochem. In 1989 veranderde hij van koers. Alweer ruim twintig jaar is hij docent aan een MBO in Delft en dus ook schrijver van verhalen.

Dit jaar verscheen van hem de roman Onze man in Berlijn. Voor Bühne - het voorjaarsnummer - leverde hij met het korte verhaal De man met de strooien hoed een petite histoire in, een verhaal met als onderlaag een sociaal drama uit vroeger tijden. Aan de verteller verschijnt met enige regelmaat een geestverschijning, een 'man met een strooien hoed'. Dit nodigt uit tot onderzoek. Wie is de man? Waarom kiest hij juist hem uit om …

Joost van Santen, beeldend kunstenaar van het licht

Het glasraam van station Amersfoort is ontworpen door Joost van Santen, beeldend kunstenaar te Amsterdam die dit jaar 90 jaar oud hoopt te worden. Maar nog steeds actief! Min of meer bij toeval ontmoette Margreet den Buurman hem in Spanje, waar hij verbleef in een van de woon/werkateliers in Callosa d'en Sarrià bij Alicante. De ontmoetting leidde tot een boeiend interview, bestemd voor het voorjaarsnummer 2019.

Essentieel voor Van Santen is de werking van het licht - ofwel de eeuwigdurende lichtcyclus in de kosmos. Deze beweging in de natuur vormt bij hem altijd onderdeel van zijn beelden, die daardoor nooit statisch zijn. Hij ontwierp bijvoorbeeld ook in 1975 het Monument voor Vrouwen van Ravensbrück op het museumplein in Amsterdam. Voor wie goed kijkt, ziet een spel van licht en schaduw, dat overgaat in geluid, en weer terugkeert naar de lichtcyclus.Ravensbrück monument: wie oplet ziet lichtval en schaduwen...dat is de bedoeling van dit monument.


Vragen als wat zijn binding is…