Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2018 weergeven

Preview: wat binnen is voor het najaarsnummer

Terwijl het voorjaarsnummer nog door vele handen moet gaan, kan de redactie alweer vooruit kijken naar een volgend nummer, want de pennen blijven goed in beweging.  Ezra de Haan, welbekend bij vaste Bühne lezers vanwege zijn kleurrijke reisverhalen, leverde een verhaal in over de zeeslag bij Navarino, op 20 oktober 1827. Vanzelfsprekend bezocht De Haan de plek waar de beslissende slag in de Griekse vrijheidsoorlog plaatsvond, in het huidige Pylos.


Reinold Widemann heeft iets met historische graven en begraafplaatsen, maar ook is hij een liefhebber van het werk van Thomas Bernhard. Hij schreef een essay over diens graf, dat merkwaardig genoeg geschonden werd.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de flower power generatie overal in Europa de macht greep. Tijdens de grote revolte in Parijs in mei '68 was de toen 22 jarige Hélène Jolles daar juist gearriveerd, kersvers getrouwd. Ze zou 15 jaar in Parijs blijven wonen en werkte er als vertaalster Frans. Een ooggetuigenverslag van mei &#…

Alfred Krans - auteur/vertaler/essayist - addendum op Bühne 8

In de recente Bühne 8 staat een lezenswaardig essay van Alfred Krans: Wij brengen Abraxas uit balans. Via Hermann Hesse, die weer inspiratie haalde uit Jung, komt hij op de god Abraxas, die "in de moderne gnostiek nog steeds de god is die goed en kwaad in zich verenigt en integreert. Niet de scheiding van licht en duisternis is de oplossing van oorlogen en problemen in de wereld, maar juist de voortdurende confrontatie en hun uiteindelijke integratie. Deze moderne gnosis vind je terug in de psychologie van Jung en ook in de antroposofie van Rudolf Steiner." Aldus Krans.

Hierop bouwt hij zijn inzicht dat er in de huidige tijd sprake is van onbalans en dit dusdanig, dat zelfs Abraxas als het ware van zijn voetstuk wordt gestoten. (MdB)Abraxas

Door de beruchte en gevreesde blinde vlek is tijdens de redactie van Bühne 8 achterin bij de auteurs, de beschrijving van de achtergrond van Alfred Krans weggevallen. Bij wijze van addendum:

Alfred Krans is kort na de Tweede Wereldoorlog …

Presentatie voorjaarsnummer op 13 mei: boeiend, ontroerend en geanimeerd

Op zondagmiddag 13 mei in de OBA aan het Roelof Hartplein Amsterdam is het weer gelukt om een mooie presentatie te geven van het voorjaarsnummer. Als één ding duidelijk werd, dan is het dat Bühne een podium biedt aan mensen met een verhaal. Of het nu gaat om hun eigen verhaal, of dat van anderen - vastgesteld kan worden dat Bühne - het literair culturele tijdschrift van uitgeverij Aspekt - niet zozeer high brow in de letteren aanjaagt, maar een podium biedt voor veel van wat de pennen in beweging brengt: betrokkenheid met anderen en met de samenleving. En dat levert iedere keer weer een verrassend nummer op en dus ook een sfeervolle, warme presentatie, die in handen was van Bert van Galen van AmsterdamFM en radio/televisie Zaanstreek. Dank gaat natuurlijk ook uit naar de gastvrouwen en locatiemanager van de OBA aldaar: Els Hendriks & medewerkers. (MdB)

Professor Snorrèl of de kracht van autosuggestie

In het tweede verhaal van Wieke Mulier in het voorjaarsnummer, gaat het om een hele enge spin, die Professor Snorrèl rond laat gaan in een klas. In een doos weliswaar....

Het is bijna kerstvakantie als de kinderen wordt verteld dat ze nog niet vrij zijn...ze moeten naar een bijzondere les van Snorrèl over insecten...

Raak de spin niet aan, want dan...Het is een verhaal over autosuggestie, knap opgebouwd omdat je lang meegaat in de gebeurtenissen rond de spin.

Wieke Mulier is een rasverteller die op jeugdige leeftijd op het podium stond en zich ook bekwaamde in de voordrachtskunst. Een leuk verhaal in Bühne nr. 8. (MdB)