Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2018 weergeven

Bij het najaarsnummer van Bühne, redactioneel

Metropolis

Mensen zijn
het cement
tussen
steen en staal

Ontsnappen
aan de kilte
huiverend
bij elkaar

Metropolis
omarm mij

Het openingsgedicht voor deze Bühne door uitgever/historicus/auteur Perry Pierik lijkt associatief tot stand gekomen - leidend artikel van dit nummer is immers dat van
Dorian d 'Oliveira over de Duitse expressionistische film. Op het omslag van dit nummer prijkt een bewerking van de orginele poster uit 1927 van de film Metropolis. De film schetst bovenal een kil toekomstvisioen in een periode waarin steen en staal oprukten in de samenleving.

Enigszins verlaat, maar nog vóór de feestdagen...verschijnt komende week het negende Bühne nummer. En vanuit de gedachte dat alles wat op zich laat wachten de moeite waard is, zal de inhoud veel goed weten te maken. In het redactioneel:

'Net als destijds in het spraakmakende blad Weltbühne is ook bij Bühne het verleden nimmer ver weg. "Tegen het vergeten", noemde wijlen Bart Tromp dit. Terwijl het heden onvermo…

Annabel Junge over Nellie Bly - de vrouw die als journalist opmerkelijke prestaties leverde

Nellie Bly (1864-1922) trok de aandacht van de hoofdredacteur van de Pittsburgh Dispatch George Madden, toen ze een vurig commentaar schreef op een zeer vrouwonvriendelijke column in de bewuste krant. Dat werd het begin van haar carrière als verslaggeefster. En niet zomer een journalist. Zij werd de wegbereider van de onderzoeksjournalistiek. Zo deed ze onderzoek naar vrouwelijke fabriekarbeiders en durfde ze het aan om door undercover te gaan in een psychiatrisch ziekenhuis, mogelijke wantoestanden te onderzoeken. Ze maakte een reis om de wereld in 72 dagen, waarmee ze bekendheid verwierf. Tijdens die reis ontmoette ze Jules Verne - de auteur van 'De reis om de wereld in 80 dagen.'

Vanwege haar huwelijk trok ze zich terug uit de journalistiek en ging in het zakenleven. Tot haar faillisement. Dat werd de terugkeer naar de journalistiek. Nellie Bly werd de eerste vrouwelijke oorlogsverslaggeefster. Daarvoor bivakkeerde ze tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het oostfront. Voor …

Klein monumentje voor sterke vrouwen: Maria Janssen over de Japanse bezetting

Van Maria Janssen verscheen dit jaar De eeuw van mijn moeder en het maakt misschien dat zij opgetekende verhalen uit de tijd van haar moeder ook in Bühne wil doorgeven. Het is een mooi monumentje wat zij inleverde voor een komend nummer. Inhakend op het thema van 2018 van de herdenking van de bevrijding in voormalig Ned. Indië - ieder jaar op 15 augustus - memoreert zij hoe fundamenteel de vrouwen- en moederrol was tijdens de Japanse bezetting.
Gij en wij saam...
Wie is zo sterk, dat hij de chaos temt? Wie kan het leed zien zonder schreiende ogen?
Niet wij: maar juist daarom voelen wij ons voorbestemd Tot rusteloos pogen. Gij en wij saam, wij moeten doen, Niet overwijs, niet over-koen, Naar ons vermogen. Wie waarlijk leeft, heeft in zijn hart een onvernietigbare veer, Een stille kracht, die iedere weerstand tart.
(bron: gedichten.nl)
Uit deze eerste strofen van een gedicht van Albert Verwey, (1865-1937), is het herdenkingsthema gekozen: 'Een stille kracht, die iedere weerstand tart'. Twee…

Special: Anton Verhey

De kunstschilder/schrijver, (1938), Anton Verhey is dit jaar 80 jaar oud geworden - een van de redenen om hem te eren met een special van Bühne. Een andere reden zou kunnen zijn dat hij met zijn werk in Nederland een geheel eigen plaats inneemt als een dubbeltalent, want schrijven doet hij ook. Maar er is meer aan de hand met zijn werk - hij zet als het ware een achttiende- en begin negentiende eeuwse traditie voort door het tekenen en schilderen van oorlogsomstandigheden. In vroeger tijden ging er een tekenaar mee naar het front en ook werden omstandigheden van de bevolking in oorlogstijd zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Met het introduceren van fotografie voor meer bredere doeleinden dan alleen in portretstudio's en vooral toen de film zijn intrede deed, raakte het gevaarlijke en omslachtige tekenen op locatie in onbruik. Maar men ziet: altijd is er iemand die een traditie oppakt en weet voort te zetten.
In deze Bühne special ruime aandacht voor leven en werk van Verhey, die…