Tussen het verhaal en een filosofische denkoefening: schetsen van Myrthe MeesterBühne verwelkomt ook graag de nieuwe, jongere garde. Myrthe Meester (1989), leverde voor het komende Bühne nummer twee schetsen in: O restjes mens! en Radicaal gemeenschappelijk. Het zijn verhalen die de lezer uitnodigen om mee te gaan in een gedachteoefening. Meester, die filosofie en literatuurwetenschap studeerde in Utrecht, is hierin sterk schatplichtig aan haar achtergrond. Wat meteen dan ook opvalt in het genre is dat het geen sluitend betoog is - in aanmerking genomen dat ieder verhaal óók een visie of stelling omvat.

O restjes mens! Gaat over ouder worden en ouderdom...wat blijft er van ons over? Hier betoont Myrthe Meester mededogen. Radicaal gemeenschappelijk gaat over taal en over het definiëren daarin van het 'ik' en het 'zelf':

'Er schijnen Afrikaanse talen te bestaan waarin er geen eerste persoon enkelvoud (ik, mij, mijn) is, zodat het spreken over jezelf altijd plaatsvindt in termen van 'ons' en 'wij'.'

Dit heeft gevolgen voor het individu, aldus Meester, want er bestaat in die cultuur alleen een 'ons'...Is het mogelijk dat wij als westerse mens daarmee kunnen leven? Een boeiend betoog waarin Meester ons sowieso bewust maakt van de impact die taal op ons bewustzijn van een  'zijn in de wereld' heeft. (MdB)

Myrthe Meester houdt een blog bij...->->->->